• ภาษาไทย
    • English

นักศคึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้า ในการออกแบบภายในห้องสมุดคัณหญิงหลง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ.สาทินี วัฒนกิจ, อาจารย์จิฬา แก้วแพรก และดร.ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4​ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้า ในการออกแบบภายในห้องสมุดคัณหญิงหลง​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน​วิชาการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน