• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวงศ์ เฉลิมพงษ์พิพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3

คณะสถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติวงศ์ เฉลิมพงษ์พิพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (FOS12) คว้า รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ในรอบตัดสินระดับประเทศ ภายใต้กิจกรรม “ไทยทะยาน” การเพิ่มมูลค่ามรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย / การประกวดการออกแบบเครื่องประดับ / การประกวดงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม) / การประกวดภาพยนตร์โฆษณา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Inspirationปืนใหญ่พญาตานีเป็นสำริดที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุด และผ่านการใช้งานจริง มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับจังหวัดปัตตานี ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดปัตตานี จึงนำแรงบันดาลใจของเรื่องราวปืนใหญ่พญาตานี มาออกแบบเครื่องแต่งกายให้ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตจริง และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้