• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ได้รับ รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของชุมชน จากพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี งานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 ใน วันที่ 10 มิถุนายน 2565
รูปภาพประกอบ: