• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา
โดยโครงการมีวัถตุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานและทำความเข้าใจกระบวนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557