• ภาษาไทย
    • English

บรรยายให้ความรู้โดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุเหล็กให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในวันที่ 8 พ.ย.2559 ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย