• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2560  ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับน้องๆในโรงเรียนวันท่าหิน อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  มีกิจกรรมให้รวมสนุก อาทิ การต่อ papertoy  กิจกรรมต่อจิ๊กซอร์ขนาดยักษ์และอิ่นๆอีกมากมายซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆที่มาเที่ยวกิจกรรมวันเด็กเป็นจำนวนมาก