• ภาษาไทย
    • English

งานสถาปนิกทักษิณ 2560 ระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2560 นายจิรเวช ภิญโญ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานสถาปนิกทักษิณ ในหัวข้อ "การประกวดแบบบ้านพักตากอากาศสไตล์ "กะทิ" ระดับปริญญาตรี" ณ ศูนย์การค้าเซลทรัล เฟสติวัล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพประกอบ: