• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง" 
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ