• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมโครงการ "มหัศจรรย์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี"

เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  เข้าร่วมโครงการ "มหัศจรรย์ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี"  โดยมีอาจารย์สิริมา สัตยาธาร เป็นผู้ควบคุมดูแล นางสาวโอบดาว แอเหลาะ และนางสาวชัญญนิษฐ์  ขุนนุ้ย นำผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการด้วย ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่