• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการประกวดโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ "ไทยร่วมสมัย จากผืนผ้าถิ่นลี้ สู่งานแฟชั่น"

เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2560 นางสาวอรรัมภา นักศึกษาชั้นปีที 2 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ "ไทยร่วมสมัย จากผืนผ้าถิ่นลี้ สู่งานแฟชั่น" ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร