• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการปรับความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ให้นักศึกษาใหม่หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าโครงการปรับความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียนรวม 31203 และห้องปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รูปภาพประกอบ: