• ภาษาไทย
    • English

การบรรยาย เรื่อง"นวัตกรรมลิฟต์ และบันไดเลื่อน" บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด (AMEC)

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2561 มีการบรรยาย เรื่อง"นวัตกรรมลิฟต์ และบันไดเลื่อน" บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด (AMEC) มีนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยาย และคณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรม ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย