• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างงานศิลป์กับศิลปิน

หลักสูตร สาขาวิชาทัศน์ศิลป์ โครงการสร้างงานศิลป์กับศิลปิน โดยมีกิจกรรมเสวนาโดยศิลปิน สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม)และวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ(อายิโน๊ะ) สร้างแรงบันดาลใจและปลุกไฟในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สำหรับคนชอบวาดรูป คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศน์ศิลป์ นักศึกษา นักเรียนจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโครงการ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมโครงการและเยี่ยมชมนิทรรศการ  ณ ตึกศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย