• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรทัศนศิลป์ร่วมงาน"JOURNEY IN ART 28" Alor Setar, Malaysia

"JOURNEY IN ART 28" Alor Setar, Malaysia อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย -ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว -ผศ.กิตติ พิมเสน เข้าร่วม Workshop สร้างสรรค์ผลงานศิลปะพร้อมแสดงนิทรรศการ "JOURNEY IN ART 28" เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองอลอร์ สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย