• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพการฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2561 การฝึกซ้อมย่อย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์