• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพการซ้อมใหญ่รับปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

>>สถาปัตย์คือ...ความผูกพัน สถาบัน...คือราชมงคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี แก่บัณฑิตทุกคนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<<