• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์ปรับปรุงดินในโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

วันที่ 18 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้น ปีที่ 4 และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์ปรับปรุงดินในโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 จัดโดย สโมสรโรตารี สงขลานวมินทร์ ร่วมกับ บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย)จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย