• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมสำรวจอาคาร ​The Apothecary of Singora

วันที่ 30 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่3​ ในรายวิชาตกแต่งภายในเบื้องต้น โดยมี ผศ.สาทินี วัฒนกิจ อาจารย์ผู้สอน และมีวิทยากร พานักศึกษา​เข้าสำรวจอาคาร​ และให้ความรู้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์อาคาร​ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำ​Project ต่อไป ณThe Apothecary of Singora (บ้านยาแป๊ะขวดและร้านขายของ) ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา