• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดซุ้มนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

 


งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมจัดซุ้มนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 
เพื่อจัดแสดงในงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562"
ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภัาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ภายใต้แนวคิด "เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"