• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม "สุข ด้วย ศิลป์ กับ ศิลปินจิตอาสา นานาชาติ 2019"

ผศ.กิตติ พิมเสน ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์เข้าร่วมกิจกรรม "สุข ด้วย ศิลป์ กับ ศิลปินจิตอาสา นานาชาติ 2019" ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา เป็นกิจกรรมจิตอาสา จาก ศิลปินไทยและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์แบ่งปันความสุขแก่ผู้ป่วยจิตเวช ของโรงพยาบาลผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ รูปแบบต่างๆ