• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม "CREATIVE RECYCLED DRESS"

วันที่ 19 ก.พ.62 การประกวดCREATIVE RECYCLED DRESS จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาออกแบบชุดเครื่องแต่งกาย และการแสดงผู้นำเชียร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 มทร.ศรีวิชัย