• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม "เส้นสายสถาปัตย์"

วันที่ 21 ก.พ.62 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรม"เส้นสายสถาปัตย์ " โดยมี อาจารย์เด่นเดือน ปัญญาดา และอาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ เป็นวิทยากร ในการทำกิจกรรม วาดเส้น ตามลวดลายต่างๆ มีนักเรียน และนักศึกษา คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 มทร.ศรีวิชัย