• ภาษาไทย
    • English

พิธีปิดโครงการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีปิดโครงการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม โดย อ.ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้กล่าวปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ทั้ง 12 มหาวิทยาลัยฯ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย