• ภาษาไทย
    • English

อบรมพัฒนาบุคคลิกภาพนางแบบ

วันที่ 21 ก.พ.62 หลักสุตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพนางแบบ โดยมี คุณน้ำฝน ภักดี อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ มีนางแบบ ผู้เข้าร่วมการทำ Workshop และคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์