• ภาษาไทย
    • English

หลาดแสงดาว ณ ถนนยะหริ่ง

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ , วันที่ 1 -2 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร ศรีวิชัย มาร่วมจัดกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ในโครงการ RUTS คิด บวก ดี ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "หลาดแสงดาว" ณ ถนนยะหริ่ง และถนนหนองจิก ย่านเมืองเก่าสงขลา พบกับ กิจกรรมสร้างสรรค์(Creative Zone) กิจกรรมสำหรับเด็ก (Kids Zone) ถนนสายวัฒนธรรม (Heritage Zone) กิจกรรมศิลปะ (Art Zone) ชมนิทรรศการและรับฟังประวัติเมืองเก่า และการเปิดร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และของที่ระลึกจำนวนมาก