• ภาษาไทย
    • English

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนทะเลน้อย กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการแสดงแบบสินค้าและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ ลงพื้นที่ บริการวิชาการให้แก่ชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง และมีนางแบบใส่ชุดพื้นเมือง ถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าและประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น