• ภาษาไทย
    • English

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารงานและจัดทำแผนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารงานและจัดทำแผนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ เบสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล