• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอแสดงงาน Bangkok International Fashion Week 2019

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมแสดงผลงานแฟชั่นดีไซน์ ในงาน Bangkok International Fashion Week 2019 ณ สยาม เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจที่ภาคภูมิใจในวิถีประเพณีท้องถิ่น  ความผูกพัน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สู่ผลงานสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม รังสรรค์ผลงานศิลปะแห่งแฟชั่นร่วมสมัยอันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว คอลเลคชั่นนี้ไม่เพียงแต่ทรงคุณค่าในความสร้างสรรค์ของงานออกแบบ แต่ยังได้สอดแทรกคุณค่าแห่งมรดกพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยเฉพาะหัตถกรรมภาคใต้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การทำผ้าเฉพาะถิ่น ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก เทคนิคการปักผ้า รวมไปถึงการวาดลวดลายเรือประมงกอและ เป็นต้น ขอบคุณภาพจากThaiCatWalk