• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้ว่างงาน เข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้ว่างงาน เข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

รูปภาพประกอบ: