• ภาษาไทย
    • English

RMUTSV – FASHION SHOWCASE 2014

เมื่อ วันที่ 29 มี.ค. 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการแสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมี คุณกัลยา ทัฬหะวาสน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการเขตผู้จัดการทั่วไปเขต 3 ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ และอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเปิดงาน พร้อมกับเหล่านางแบบมืออาชีพระดับประเทศเข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ อาทิ โย ยศวดี หัสดีวิจิตร, แอม สุธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล, เอเลี่ยน กัญญณัท บำรุงพงษ์, มายด์ วรัทยา ว่องชยาภรณ์ และ บิ๊ก เกียรติศักดิ์ จรัสมาส ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดแสดงผลงานนักศึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2557

รูปภาพประกอบ: