• ภาษาไทย
    • English

โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง 
ขอเชิญร่วมบริจาค และสมทบทุนในการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย
หมู่ที่11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 

ได้ที่เลขที่บัญชี 989-8-63-793-5
ชื่อบัญชี เงินสมทบสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หรือติดต่อสโมสรนักศึกษาสถาปัตยกรรม

รูปภาพประกอบ: