• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งปลูกบริเวณวงเวียนปะติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและริมชายหาดชลาทัศน์