• ภาษาไทย
    • English

นายธนพัฒน์ ทันศรียานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแบบ Explore New SCG Experience

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายธนพัฒน์ ทันศรียานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแบบ Explore New SCG Experience ได้รับเงินรางวัล 38,000 บาท และได้ไปทัศนศึกษา ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 23 -26 พฤษภาคม 2562
ที่ผ่านมา