• ภาษาไทย
    • English

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี เพื่อกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย