• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014)

 

ตามที่สำนักงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ โดยเป็นการร่วมมือของเครือข่ายวิจัยและผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆในระบบวิจัยทั่วประเทศ

       สำหรับปี 2557 นี้ ได้มีกำหนดจัดงานในวันที่ 7 – 11 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดให้มีโครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำงาน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร
       ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น