• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ให้กับน้องนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มทร.ศรีวิชัย สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรับขวัญน้องและปลูกจิตสำนึกในการเรียน การใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความสมัครสมานสามัคคี  ณ สนามกีฬา มทร.ศรีวิชัย สงขลา