• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และอาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้แสดงงาน ในหัวข้อ น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัย และขอเชิญชมนิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน"มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา