• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาทวีวิทยาคม

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ​ พร้อมด้วยงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา รับฟังการแนะแนว เพื่อศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย