• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาคณะสถาปัตยฯ คว้าเหรียญรางวัลในงาน สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) ๒๕๖๒

นักศึกษาคณะสถาปัตยฯ คว้าเหรียญรางวัลในงาน สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา - นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ฐานศิลปะ 6 เทคนิคสถาปัตยกรรม คว้าทุกรางวัลในฐานนี้ ได้แก่  เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง  

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์  คว้า 2 เหรียญทอง  5 เหรียญเงิน  5 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองได้รับจาก - ฐานศิลปะ 3 เทคนิคภาพพิมพ์ - ฐานศิลปะ 4 เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานนี้