• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย "Venezia In Singora จากเวนิส สู่ สงขลา"

วันที่ 6 ก.ย.2562 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย "Venezia In Singora จากเวนิส สู่ สงขลา" และร่วมฟังบบรรยาย โดย คุณลลิต เลิศไม้ไทย ณ Songkhia Art Mill หอศิลป์สงขลา โดยงานนิทรรศการภาพถ่ายจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน 2562