• ภาษาไทย
    • English

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 2013

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและออกแบบ โดยภายในงานได้แสดงถึงศักยภาพผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และจะจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 31 เมษายน 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ