• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรทัศนศิลป์ ร่วมทำเรือพระ ณ วัดไทยมังคลาราม จ.นครศรีธรรมราช

หลักสูตรทัศนศิลป์ ร่วมทำเรือพระ  โดยมี อ.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ และ อ.สาโรจน์ มีพวกมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา นายวีระศักดิ์ กล้าแข็ง (ศิษย์เก่า) และคณะทำงานจาก บริษัท อาร์ต เวย์ โปรเจ็คท์ จำกัด ร่วมกับชาวบ้านในการทำเรือพระ ณ วัดไทยมังคลาราม ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเรือพระ