• ภาษาไทย
    • English

"นิทรรศการ ลองแล4”

"นิทรรศการ ลองแล4” การแสดงผลงานทดลองก่อนศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้าย หลักสูตรสาขาวิชา จิตรกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ณ ใต้อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
#พิธีเปิด วันที่5 พฤศจิกายน 2562 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

รูปภาพประกอบ: