• ภาษาไทย
    • English

Curtin University ประเทศออสเตรเลียเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา บุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย