• ภาษาไทย
    • English

การนำเสนอsongkhla​ sailing center (สโมสรฐานทัพเรือ)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา และคณะ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ songkhla​ sailing center ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาคารต่อไป โดยมีคณาจารย์นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)