• ภาษาไทย
    • English

นิเทศศาสตร ม.ราชภัฏสงขลาทำสกู๊ปข่าวการออกแบบผลงานจากขยะ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสงขลาสัมภาษณ์อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากขยะและประโยชน์ที่มีต่อนักศึกษาและชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายทะเล ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)