• ภาษาไทย
    • English

มอบประกาศนียบัตรออกแบบเหรียญ เสื้อ โปสเตอร์ ในงานสงขลามาราธอน

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัยได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะเลิศในการออกแบบเหรียญ เสื้อ โปสเตอร์ ในงานมาราธอน 2020 ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)