• ภาษาไทย
    • English

พิธีเปิดโครงการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์

วันนี้ 26 ธ.ค. 62 ที่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (ถนนชลาทัศน์) โดยมีนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ผศ. อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะผู้บริหารหน่วยงานราชการ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ภาคเอกชน ตลอดจนคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยฝีมือการออกแบบประติมากรรม หนู -แมว เป็นผลงานของอาจารย์บูชา ผกากรอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เและได้รับการสนับสนุนจากมทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลัง เชฟรอน สร้างสรรค์งานประติมากรรมและงานศิลปะ "หนู-แมว" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่อีกด้วย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)