• ภาษาไทย
    • English

พิธีเปิด OPEN HOUSE ARCH RUTS

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House Arch Ruts.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)