• ภาษาไทย
    • English

การบรรยายพิเศษทางสถาปัตยกรรมในงาน OPEN HOUSE ARCH RUTS

วันที่ 8 มกราคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดการบรรยายพิเศษโดยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "งานสร้างสรรค์ สถาปัตย์กับงานไม้ไผ่"โดย ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยและในช่วงบ่าย การบรรยายหัวข้อ " Enlarging & Managing Flexible Greenspace" โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้จัดการทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัดทางบริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอีกด้วย,การบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมหลังคา" Innovation Roof บรรยายโดย คุณพรเทพ บุญรักษา ผู้จัดการทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 9 มกราคม 2563  ในช่วงเช้าจัดบรรยายพิเศษ " Lighting design innovation with LED โดย คุณศิริวัฒน์ หวังสุข, ช่วงบ่าย บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน โดย คุณสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)